Condicions legals i política de privacitat

Dades identificatives

Aquesta web és propietat de ROSER RUBINAT, amb domicili professional a l’Av. Catalunya 13, 25230 Mollerussa (Lleida), i amb NIF 46753876M.
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres, bé personalment o bé mitjançant un correu electrònic a l'adreça info@roserrubinat.com.
Els serveis d’assessorament nutricional que es presten a través d’aquesta web són realitzats per dietistes-nutricionistes diplomats i en col·laboració amb una xarxa pròpia de centres d’estètica.
La consulta de ROSER RUBINAT, ubicada a l’Av. Catalunya 13, 25230 Mollerussa (Lleida), disposa de l’Autorització de Centre Sanitari atorgada per la Generalitat de Catalunya, amb el número E25885610.

Usuaris

L’accés i ús a la web, així com els productes o serveis que a través d’aquesta es puguin obtenir, implica la condició d'USUARI i com a conseqüència l'acceptació i el respecte envers les condiciones que estableix aquest avís legal.

Us de la web

La web de ROSER RUBINAT té per objecte prestar serveis d’assessorament nutricional mitjançant els quals l’USUARI pot obtenir un programa dietètic personalitzat, amb controls de pes realitzats per un centre d’estètica de la xarxa i suport i seguiment on-line realitzat per dietistes-nutricionistes diplomats.
Igualment facilita l’accés per part de l’USUARI a tota la informació sobre les característiques dels serveis oferts, sobre la pròpia empresa i sobre altres informació complementàries que ROSER RUBINAT inclou directament o a través d’enllaços.
La contractació i pagament del servei es realitza en un centre d’estètica de la xarxa en el moment d’omplir l’estudi nutricional. El pagament por fer-se en metàl·lic (efectiu) o bé mitjançant targeta de crèdit, en els centres que disposin d’aquesta modalitat de cobrament.
Una vegada formalitzat el pagament i havent omplert degudament l’estudi nutricional, ROSER RUBINAT, en un termini no superior a les 72 hores laborables, envia a l’adreça de correu electrònic que l’USUARI ha especificat en l’estudi nutricional un mail amb una clau d’usuari i contrasenya per poder accedir a l’àrea privada.
Quan l’USUARI accedeix per primera vegada a l’àrea privada de la web és quan finalitza el registre. L’USUARI accepta les presents condicions generals mitjançant un clic de “He llegit i accepto les condicions legals i la política de protecció de dades de ROSER RUBINAT”.
L’USUARI ha de disposat dels mitjans informàtics necessaris per a la recepció del material del programa dietètic i per a poder comunicar-se on-line amb l’equip de dietistes-nutricionistes, pel que serà necessari que tingui accés a Internet.

Protecció de dades

Informació i consentiment. Les dades que l’USUARI introdueixi en els formularis o que enviïn a través del correu electrònic passaran a formar part del fitxer/fitxers de ROSER RUBINAT enregistrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i seran tractades de manera automatitzada i/o no automatitzada, prestant-ne l’USUARI el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals.
Finalitat de les dades. Les dades facilitades per l’USUARI corresponen al conjunt de dades identificatives, característiques personals, de salut, mèdiques i nutricionals, o de qualsevol altra índole, i es podran utilitzar amb l'objectiu de gestionar de manera òptima la prestació de serveis nutricionals personalitzats, així com per a activitats de promoció i publicitat de productes o serveis i també amb finalitats estadístiques.
Obligatorietat de la introducció de dades. Per accedir a la web de ROSER RUBINAT no és necessari aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació o contractar un servei és necessari que l’USUARI ompli tots els camps dels formularis amb les dades exactes, complertes i actualitzades. En cas contrari, ROSER RUBINAT podrà fer responsable l'USUARI dels danys i perjudicis que la introducció de les dades pogués causar.
Veracitat de les dades. L’USUARI és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la seva rectificació si fos necessari. A l’hora d’omplir l’estudi nutricional, l’USUARI manifesta que autoritza al centre d’estètica per a introduir les seves dades personals.
Accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’USUARI podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot adreçant-se per escrit al responsable del fitxer/fitxer, identificant-se degudament mitjançant DNI, passaport o targeta de residència. La revocació del consentiment per al tractament de les dades de l’USUARI impossibilitarà a aquest gaudir dels serveis prestats per part de ROSER RUBINAT.
Cessió de dades. Les dades personals de l’USUARI podran ser cedides a terceres persones, tals com centres d’estètica de la xarxa i col·laboradors directament relacionats amb ROSER RUBINAT, però no s'utilitzaran amb cap altra finalitat que no sigui la descrita en aquest avís legal.
Seguretat. Totes les dades seran tractades amb l'aplicació de les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives que estableix la legislació vigent i, concretament, descrites al Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a fi d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
Utilització de cookies. ROSER RUBINAT podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI per la web, així com realitzar anàlisis estadístiques d’us de la web. Les cookies que ROSER RUBINAT utilitza s'emmagatzemen en el disc dur de l'USUARI però no permeten deduir dades personal d’aquest, excepte en el cas de les cookies que permeten la identificació per accedir a l’àrea privada i que només es poden assignar prèvia autorització de l’USUARI. En qualsevol cas, l’USUARI pot configurar el seu navegador per a que no s’instal·lin aquestes cookies.
Enviament de publicitat. L’USUARI accepta rebre informació i notificacions per correu electrònic o altre mitjà de comunicació dels productes i serveis que ROSER RUBINAT consideri de l’interès d’aquest. En qualsevol cas, l’USUARI pot sol·licitar la fi d’aquestes notificacions en el correu info@roserrubinat.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d'aquest web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, dissenys, codi de font o qualsevol altre element) són propietat de ROSER RUBINAT o entitats col·laboradores, i queden protegits per la legislació espanyola sobre la propietat intel·lectual i industrial. El fet de poder accedir als continguts de la web no transfereix cap dret sobre els esmentats continguts.
Queden prohibides del tot la reproducció, llevat que sigui per a ús privat, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts d'aquesta web sense el consentiment exprés i per escrit de ROSER RUBINAT.
Queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els comportaments següents:

 • La reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web en qualsevol format
 • La difusió dels textos publicats en aquesta web sense indicar-ne la font
 • La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altre element bé sigui de forma integral, o bé parcial

Responsabilitats de Roser Rubinat

Ús de la web. L’accés a la web i l'ús correcte de la informació que conté són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable ROSER RUBINAT per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que pogués fer l'USUARI.
Utilització dels continguts. ROSER RUBINAT revisa i actualitza la informació continguda en aquesta web periòdicament però no garanteix que la informació continguda sigui veraç, actualitzada i no errònia, en conseqüència no es responsabilitza dels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquesta web. Per altra banda, els continguts d’aquesta web en cap moment pretenen ser una segona opinió mèdica.
Publicitat. ROSER RUBINAT pot incloure en la web publicitat de tercers per a oferir a l'USUARI productes o serveis que entengui poden ser del seu interès, no obstant això no pot controlar la qualitat ni l’adequació d'aquests productes o serveis i en conseqüència no respondrà de cap dany que pogués generar a l'USUARI.
Virus. ROSER RUBINAT es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per a garantir l'absència de virus i altres elements similars en la web, no obstant això aquestes mesures no són infalibles i en conseqüència no serà responsable dels danys que poguessin produir a l'USUARI.
Fallades tecnològiques. ROSER RUBINAT ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat de la web i vetllarà perquè no sofreixi interrupcions. Malgrat tot, no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat de la web, així com dels productes o serveis que conté i en conseqüència no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa.
Intercanvi d'informació. La web pot contenir zones pensades perquè l’USUARI pugui exposar la seva experiència i per a fomentar l’intercanvi d'informació. No obstant això, ROSER RUBINAT únicament actua en aquests fòrums o altres eines de participació com a lloc de reunió i no controla les expressions abocades en els mateixos, pel que no assumeix cap responsabilitat per la veracitat o pertinència de les manifestacions efectuades per l’USUARI.

Responsabilitats de l'Usuari

Ús de la web. L'USUARI es compromet a fer un bon ús dels continguts i serveis de la web d'acord amb els termes expressats en el present avís legal i la mera utilització dels mateixos implicarà l'acceptació d'aquest. L'USUARI que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de ROSER RUBINAT, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logotips o continguts de la web, serà responsable enfront de ROSER RUBINAT de la seva actuació.
Guàrdia i custòdia de claus d’accés. L’USUARI serà responsable de la seguretat i confidencialitat de les claus amb les que accedeix a la seva àrea privada, guardant-les en un lloc segur amb la finalitat d’impedir l’accés a tercers no autoritzats.
Veracitat de les dades. L’USUARI ha de ser diligent en la veracitat de les seves dades personals, de salut, mèdiques i nutricionals.
Criteris d’exclusió. ROSER RUBINAT no realitza programes dietètics en cas que l’USUARI compleixi amb un o més d’un dels criteris d’exclusió establerts. L’USUARI, en el moment que accepta aquestes condicions generals assumeix tota responsabilitat en el cas de complir un d’aquests criteris excloents:

 • Ser menor de 18 anys o major de 65 anys
 • Estar embarassada
 • Estar diagnosticat de depressió
 • Sofrir un trastorn de la conducta alimentària: anorèxia, bulímia o qualsevol altre
 • Qualsevol patologia o prescripció mèdica que impedeixi o desaconselli seguir un programa dietètic. En cas de dubte, ROSER RUBINAT recomana a l’USUARI que es posi en contacte amb el metge abans de començar amb el programa.

Resultats. Els resultats de l’USUARI depenen fonamentalment del grau de seguiment del programa dietètic així com de variables específiques del perfil de l’USUARI i en conseqüència ROSER RUBINAT no serà responsable de la manca de resultats positius. Tanmateix, l’USUARI serà responsable de l’ús que faci dels consells dietètics oferts per ROSER RUBINAT.
Control mèdic. ROSER RUBINAT recomana que l’USUARI simultaniegi el programa dietètic amb visites regulars al seu metge perquè vigili el seu estat de salut. Tanmateix, en cap cas ROSER RUBINAT pretén substituir els serveis mèdics que l’USUARI requereixi.

Modificacions

ROSER RUBINAT es reserva el dret a realitzar canvis en la web sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la manera en que aquests estan presentats o localitzats en la web.

Enllaços

ROSER RUBINAT pot facilitar a l’USUARI l’accés a altres webs que poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar a l’USUARI la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes webs no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la web enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.
No es permetrà l'enllaç de cap web ni de cap adreça de correu electrònic a la web, tret de tenir autorització expressa per escrit de ROSER RUBINAT. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les següents condicions:

 • Únicament podran realitzar-se enllaços amb la pàgina principal d'aquesta web
 • En cap moment l’establiment d’enllaços implicarà que hi hagi una relació amb ROSER RUBINAT, col·laboració o suport de cap mena
 • En qualsevol moment, ROSER RUBINAT podrà retirar l'autorització esmentada, sense necessitat d'al·legar cap causa. En tal cas, la web que hagi realitzat l'enllaç l’haurà de suprimir tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de ROSER RUBINAT

Llei aplicable i jurisdicció

En cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els productes o serveis de la web, s’aplicarà la llei espanyola. Els Jutjats i Tribunals de Lleida són els encarregats de resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir de la relació entre ROSER RUBINAT i l’USUARI.

Av. Catalunya, 13 - 25230 Mollerussa (Lleida) · 973 60 60 60 | © 2011 Dieta Roser Rubinat Nutrition Experts | Condicions legals i política de privacitat imagina i.s. |  eccia